Ilmaston lämpeneminen ei ole pysähtynyt

Posted on heinäkuu 31, 2013

6


CLIMATE JUSTICE NOW.
Kööpenhaminan ilmastokokous, 2009.
Kuva: Petra Kosonen

”Maailmalla kiistellään ilmaston lämpenemisen ja hiilidioksidipäästöjen yhteydestä. Arvostettujen ilmastontutkimuslaitosten mukaan globaali ilmasto ei ole enää lämmennyt vuosiin. Muun muassa Nasan ja Iso-Britannian ilmatieteenlaitoksen tilastoissa ei ole näkynyt lämpenemistä 16 vuoteen. Hallituksella ei ole suunnitelmia sen varalle, että ilmasto jäähtyisikin”, uutisoi Yle maanantaina 29.7. A-studiossa käydyn ilmastokeskustelun yhteydessä.

Ylen uutisen mukaan siis:

1. Maailmalla kiistellään ilmaston lämpenemisen ja hiilidioksidipäästöjen yhteydestä.

2. Arvostettujen ilmastontutkimuslaitosten (esimerkiksi NASA ja Iso-Britannian ilmatieteenlaitos) mukaan ilmasto ei ole lämmennyt vuoden 1997 jälkeen.

Asiantuntijoiden näkemys

Maailmalla tosiaan kiistellään ilmaston lämpenemisen ja hiilidioksidipäästöjen yhteydestä. Mutta ketkä kiistelevät? Esimerkiksi amerikkalaisista 39 prosenttia uskoo, että ilmaston lämpenemisellä ei ole mitään tekemistä ihmisten toimien kanssa vaan lämpeneminen johtuu luonnollisesta vaihtelusta. Vuonna 2010 vastaava prosenttiosuus oli 46. Tällöin vain puolet amerikkalaisista piti ilmaston lämpenemistä ihmisten aiheuttamana. Kiista on myös hyvin politisoitunut. Demokraateista 75 prosenttia pitää ilmastonmuutosta uhkana, kun taas vain 40 prosenttia republikaaneista uskoo näin.

Ihmisten näkemykset ilmastonmuutoksen aiheuttajasta vaihtelevat suuresti maittain. Kärjessä ovat Etelä-Korea ja Japani, joissa yli 90 prosenttia väestöstä pitää ilmaston lämpenemistä ihmisten aiheuttamana. Listan pohjalta löytyvät Uzbekistan ja Tajikistan, joissa vastaava luku on alle 20 prosenttia.

Mielipiteet ilmastonmuutoksen aiheuttajasta vaihtelevat siis ainakin maittain ja puoluekannan mukaan. Tutkijoilla on

kuitenkin lähes yksimielinen kanta ilmaston lämpenemisen aiheuttajasta. 97 prosenttia vertaisarvioiduista ilmastonmuutosta koskevista artikkeleista ja 98.4 prosenttia ilmastonmuutokseen perehtyneistä tutkijoista pitää ihmistä erittäin todennäköisenä ilmaston lämpenemisen aiheittajana. Myös suurin osa johtavista tiedeakatemioista on tätä mieltä.

Käyttämällä passiivimuotoa ”maailmalla kiistellään” johtaa Ylen artikkeli lukijoita harhaan antaen kuvan, että asiantuntijat kiistelisivät ilmaston lämpenemisen ja ihmisten toimien yhteydestä. Asiantuntijat eivät kiistele, muut kylläkin. ”Mitä vähemmän jostakin asiasta tietää, sitä todennäköisempää on, ettei edes ymmärrä, ettei tiedä asiasta mitään. Ilmiön tuntee jokainen, joka on tavannut ilmastonmuutoksen kyseenalaistavan taksikuskin”, kirjottaa Tiede-lehden blogaaja Marko Hamilo.

13 960 vertaisarvioidusta ilmastonmuutosta koskevasta artikkelista vuosina 1991-2012 vain 24 ei pidä ihmisten toimia ilmastonmuutoksen aiheuttajana.

13 960 vertaisarvioidusta ilmastonmuutosta koskevasta artikkelista vuosina 1991-2012 vain 24 kieltää suoraan ihmisen lämmittävän ilmastoa.
Lähde: desmogblog.com/2012/11/15/why-climate-deniers-have-no-credibility-science-one-pie-chart

Ilmaston lämpeneminen ei ole pysähtynyt

Argumentti Ylen artikkelissa voidaan ilmaista argumentoinnin perusmuodossa seuraavasti:

Premissi 1: Arvostettujen ilmastontutkimuslaitosten (esimerkiksi NASA ja Iso-Britannian ilmatieteenlaitos) mukaan ilmasto ei ole lämmennyt vuoden 1997 jälkeen.

Premissi 2: Arvostetut ilmastontutkimuslaitokset ovat oikeassa.

Siis,

Premissi 3: Ilmasto ei ole lämmennyt vuoden 1997 jälkeen.

Premissi 4: Jos ilmasto ei ole lämmennyt vuoden 1997 jälkeen, ilmaston lämpeneminen on pysähtynyt.

Siis,

Ilmaston lämpeneminen on pysähtynyt.

Kööpenhaminan ilmastokokous, 2009. Kuva: Petra Kosonen

”Miksi tämä jymyskuuppi ei ollut kaikkien lähetysten ja tämän aamun lehtien pääuutisena? Miksi koko maailma ei parhaillaan kohise jättiyllätyksestä?

Siksi, että se ei pidä paikkaansa”, kirjoittaa Oras Tynkkynen blogissaan.

Ylen artikkeli ei suoraan esitä johtopäätöstä, että ilmaston lämpeneminen olisi pysähtynyt, mutta implisiittisesti antaa olettaa näin. Toisessa Ylen artikkelissa samalta päivältä kysytään suoraan, että onko ilmaston lämpeneminen pysähtynyt.

Ylen toimittaja esittää argumentin tueksi väitteen, että muun muassa NASAn ja Iso-Britannian ilmatieteenlaitoksen tilastoissa ei ole näkynyt lämpenemistä 16 vuoteen. Kuitenkin nämä samat tahot väittävät ilmaston lämpenemisen jatkuvan yhä ja lämpenemisen olevan ihmisten aiheuttamaa. NASA kirjoittaa: ”Luonnontieteilijät uskovat vahvasti, että globaalit lämpötilat jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä, suurelta osalta ihmisten toimien aiheuttamien kasvihuonekaasujen vuoksi.” Iso-Britannian ilmatieteenlaitos (Met Office) puolestaan julkaisi virallisessa blogissaan korjauksen virheelliseen raporttiinsa: ”On kuitenkin täysin selvää, että lämpenevä suuntaus on jatkunut ja vuosikymmen 2000-2009 oli selvästi lämpimin 1850-luvulle saakka ulottuvassa tilastoaineksessa.” Met Office vastaa aikaisemman virheellisen raportin kirjoittaneen henkilön toiseen ilmatieteenlaitoksen nimissä kirjoittamaan virheelliseen raporttiin: ”Lineaarinen kehitys elokuulta 1997 (harvinaisen voimakas El Niño-ilmiö) elokuulle 2012 (kaksi peräkkäistä talvea kestäneen La Niña-ilmiön loppuvaihe) on noin 0.03°C/vuosikymmen, jolloin kyseisenä aikavälinä lämpötila nousi yhteensä 0.05°C.” El Niño-ilmiö tarkoittaa lämmintä vesivirtaa, joka ilmaantuu merelle Etelä-Amerikan länsirannikolle aina kahdesta seitsemään vuoden välein aiheuttaen hetkellistä globaalin keskilämpötilan nousua. La Niña on puolestaan Etelä-Amerikan länsirannikolla ajoittain esiintyvä vesiä viilentävä ilmiö.

Jos tilastot näyttävät, että ilmasto ei ole lämmennyt viimeiseen 16 vuoteen kuin 0.05°C, niin miksi NASA, Iso-Britannian ilmatieteenlaitos ja muut tiedeakatemiat ja ilmastotutkijat väittävät ilmaston lämpenemisen jatkuvan tulevaisuudessa paljon voimakkaampana?

Kaikki käyrät osoittavat nopeaa lämpenemistä viime vuosikymmeninä ja viimeisimmän vuosikymmenen olevan lämpimin koskaan tilastoitu. Alkuperäinen lähde: http://climate.nasa.gov/scientific-consensus

Iso-Britannian ilmatieteenlaitos jatkaa vastaustaan virheelliseen raporttiin painottamalla, että tarkastelun alku- ja loppukohdan valinta lyhyillä aikaväleillä voi olla erittäin harhaanjohtavaa. Ilmastosysteemin luonnollisen vaihtelun vuoksi ilmaston lämpeneminen tulee esiin vain vertailemalla vuosikymmeniä, ja jokainen viime vuosikymmenistä on ollut aikaisempia lämpimämpi aina 1950-luvulle saakka. Esiteolliseen aikaan verrattuna maailman alailmakehä on lämmennyt 0.8ºC. Kuitenkin kyseisenä aikana on ollut useita jaksoja, jotka ovat kestäneet vuosikymmenen tai enemmän, jolloin lämpötilat ovat nousseet erittäin vähän tai viilenneet. Nykyinen vähäisemmän lämpenemisen jakso ei siis ole ennennäkemätön eikä se ole merkki ilmastonmuutoksen pysähtymisestä (Premissi 4).

Seuraava animaatio osoittaa pitkän ja lyhyen aikavälin tarkastelun eron:

Kuinka ilmastorealistit ja -”skeptikot” näkevät ilmaston lämpenemisen

Jaksoittaista alailmakehän lämpenemisen hidastumista aiheuttavat muun muassa La Niña-ilmiö, lämmön varastoituminen meriin, auringon aktiivisuuden vaihtelut ja tulivuoren purkaukset.

Vuoden 1997 El Niño-ilmiö oli tavallista voimakkaampi aiheuttaen globaalin lämpötilan hetkittäistä jyrkkää nousua, kun taas La Niña-ilmiö esiintyi useasti 2000-luvulla viilentäen lämpötiloja hetkellisesti. Kuten seuraava animaatio osoittaa, on harhaanjohtavaa verrata El Niño-vuoden 1997 ja La Niña-vuoden 2012 lämpötiloja toisiinsa osoituksena ilmaston lämpenemisen hidastumisesta.

Oheinen grafiikka havannoillistaa El Niño- ja La Niña-ilmiöiden vaikutuksen lämpötiloihin. Punainen käyrä kuvaa El Niño-vuosien ja sininen käyrä La Niña-vuosien keskimääräistä lämpenemistä. La Niña-vuosina globaalit lämpötilat ovat keskimääräistä matalammat.

Suurin osa maahan tulevasta lämmöstä sitoutuu meriin. Tutkijat selittävät nykyistä alailmakehän lämpenemisen hidastumista myös merten tehokkaammalla kyvyllä sitoa itseensä lämpöä. Meret eivät voi kuitenkaan sitoa lämpöä ikuisesti, sillä niiden kyky sitoa lämpöä itseensä vähenee niiden lämmetessä. Tulevaisuudessa meristä saattaa muodostua hiilidioksidia vapauttavia päästölähteitä.

Ilmaston ennustetaan lämpenevän 2-6°C vuosisadan loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa enemmän tulvia, helleaaltoja ja trooppisia myrskyjä. Ilmastopakolaisia, nälänhätiä ja lajien sukupuuttoja. Jo nyt ilmaston lämpenemisen arvioidaan aiheuttavan 300 000 ihmisen kuoleman vuosittain. Vuonna 2030 lämpenemisen arvioidaan johtavan 500 000 ihmisen kuolemaan vuosittain.

Vaikka alailmakehän lämpeneminen on hidastunut hetkellisesti, kokonaisuudessaan maapallon lämpeneminen on kiihtynyt ja jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Välillä se vain hengähtää hetken.

Kööpenhaminan ilmastokokouksen aikaisesta mielenosoituksesta, 2009. Kuva: Petra Kosonen

Mainokset
Posted in: 2013